מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

הקמת מחנות הצבא הבריטי

מחנה הצבא הבריטי הראשון (TARIFA)ׂ הוקם בדרום נתניה כבר בשלהי 1936. המחנה הנוסף הוקם בזמן מלחמת העולם השנייה ומצפון ליישוב (LEAVE CAMP). תקופת המאורעות אילצה את הצבא הבריטי להיכנס לעימות צבאי עם הכנופיות הערביות ולצורך כך אף הובאו תגבורות צבא.
איזור "המשולש" היווה אחד ממוקדי ההתפרעויות ולצבא הבריטי היה נחוץ אתר, שיהיה בקרבת מקום, אך עדיין בטוח ומוגן. מקום זה יכול לשמש בסיס יציאה עבור יחידות הצבא, שנאבקו בכנופיות הערביות. סיבות נוספות להקים את המחנה בנתניה:

א. רוב המחנות הבריטיים בא"י מוקמו בסמוך לאיזורי התיישבות היהודים ולאורך "דרך הים". בתקופת המאורעות היה נוח, עבור הבריטים, להקים מחנה ע"י ישוב יהודי מאשר ע"י ישוב ערבי.
ב. בשנות המאורעות סיימו לסלול את כבישי הגישה לנתניה: כביש טול כרם - נתניה וכביש פ"ת - חדרה שנחנכו ב-1937, כבישים אלו היוו גורם מכריע בשיקולי הצבא הבריטי להקים מחנות בנתניה וכן זירזו את סיום סלילת הכבישים.
ג. הקשרים האישיים שפיתחו ראשי נתניה, ובעיקר עובד בן עמי, עם הבריטים. עוד לפני הקמת המחנות שימשה נתניה כמקום מנוחה ומרגוע עבור פקידים וקצינים בריטיים. יש לציין במיוחד את לואיס אנדרוס, מושל הגליל, שנרצח ע"י הערבים ואת פוט, סגן מושל מחוז שכם. הקשרים בין בן עמי לפוט מתבטאים בנושא מימון סלילת כביש נתניה - טול כרם (מתוך: ארכיון עיריית נתניה, מ 18, סימול 180).
עובד בן עמי מצטייר כאדם בעל מחשבה קדימה והדבר ניכר מפעולותיו כבר מימיה הראשונים של נתניה. ע"פ בן עמי הקמת מחנות הצבא יביא שגשוג כלכלי ותרבותי, הגנה בטחון, מעמד מרכזי והכרה ארצית בייחוד של נתניה מבחינת תיירות וקיט.
(מתוך: מור ליק, תשמ"ט, מחנות הצבא הבריטי בנתניה - 1936 - 1948,ארכיון עיריית נתניה, ע 1 סימול 4).