מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אנדריוס לואי

מושל הגליל בתקופת המנדט, ידיד היהודים. התגורר בנתניה. נרצח בידי ערבים ב-1937, בעת צאתו מכנסיה בנצרת.
נמצא בשכונת מכנס משה