מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

סלילת כבישים

בראשיתה היתה נתניה רחוקה ונידחת והגישה אליה היתה קשה ומעוקלת. אנשים נהגו לנסוע ברכבת עד טול כרם וממנה במכונית ציבורית רעועה, בדרך חולות אל נתניה, במרחק כ - 15 ק"מ מהתחנה.
בעת שהלך ונסלל הכביש מטול כרם לנתניה, הוחל בסלילת "כביש הצפון" שאמור לחבר את יפו עם חיפה דרך פתח תקווה.. הקטע שבין יפו לפתח תקווה נסלל עוד בשנת 1928. המשך הכביש נסלל בשנת 1935 עד נקודה הרחוקה 7-6 ק"מ מדרום למשטרת בית ליד ואז הופסקה סלילתו. מצידה של מועצת נתניה נעשו ניסיונות לשכנע את השלטונות בתועלת שתצמח בסלילת הכביש עקב פרוץ הפרעות בשנת 1936 התברר שיש הכרח ראשון במעלה בקיומה של דרך שתאפשר תחבורה ליישובים היהודיים, שלא תעבור דרך יישובים ערביים.
סלילת כביש שיחבר בין נתניה לטול כרם, עיר המחוז עמדה לנגד עיניו של עובד בן עמי כצורך קיומי כבר בראשית שנות השלושים. בעת ביקורו של הנציב העליון הבריטי ווקופ הועלתה הדרישה לפניו, אך ההתקדמות בשנים שלאחר מכן הייתה מזערית, אם בכלל.
ממכתב שהוציא עובד בן עמי מ - 1.3.1936 לבעלי הקרקעות מספר על מאמצי המועצה לסלילת הכביש: "המועצה של נתניה מתכבדת להביא לתשומת לבו את שאלת סלילת הכביש נתניה - טול כרם, אשר יחבר את נתניה עם תחנת הרכבת ועורקי הדרכים המובילות לירושלים, ולצומת הדרכים הסלולות לדרום הארץ ולצפונה... מיותר להרחיב את הדיבור על חשיבות הכבישים בהתפתחות כל יישוב: נתניה והשרון הצפוני סבלו במשך שש שנים בעונות החורף מניתוק קשרים ע"י שטפונות ומקווי מים... ובעונות הקיץ ע"י שקיעת המכוניות בחולות. לסלילת הכבישים שיחברו את נתניה לכל חלקי הארץ ישנה חשיבות כלכלית ממדרגה ראשונה... המועצה מציינת מתוך הוקרה את התעניינותה של ממשלת א"י והעזרה שנתניה לנו ע"י הכללתה את נתניה והאזור שמסביב לתוך רשת הכבישים של הארץ..." (ארכיון עיריית נתניה מ, 18 סימול 120).
רק בחדש מרץ שנת 1937, בעצומם של המאורעות הסתיימה סלילת הכביש ובמקביל חוברה נתניה עם כביש יפו-חיפה בצומת בית ליד,לא לפני שמועצת נתניה הבטיחה לשלם 2500 לא"י. בתאריך 20 למאי 1937 נחנכה הדרך רשמית בנוכחות הנציב העליון.
בנאום ראש המועצה עובד בן עמי בחנוכת כביש השרון ע"י הנציב העליון נאמר: "הוד מעלתו, ביום זה ניתנת הזדמנות יפה ביותר ליישובי השרון בכלל ולנתניה בכלל ולהביע לו רגשי ההוקרה הלבביים אשר רוחשים לו כולם לרגל חנוכת כביש הצפון. עם ביקורו של הוד מעלתו באזור זה לפני שלוש שנים, נוצרו בגבולותיו יחסי ידידות והבנה הדדית... אדוני ברצועת האדמה המשתרעת לאורך חוף ים תיכון זה עברו, בהמשך הדורות, כובשים מהוללים בדברי הימים: אלכסנדר ינאי וטיטוס הרומאי הצעידו את גייסותיהם, ובתקופה קרובה יותר עברו נפוליאון. הם עברו, אמנם, וסללו דרכים אך עזבום לשממה, יען לא פעם בהם, כבריטניה הגדולה היום, קסם החזון ההיסטורי לקשר את כניסתם לארץ הקדושה באידיאל החזרת בני ישראל לאדמת ישראל. (מתוך: ארכיון עיריית נתניה, מ 19 סימול 189).