מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

החינוך בנתניה בראשיתה

לאחר תום מאורעות תרפ"ט שבו מקצת המתיישבים ליישוב הנטוש ומקצתם אמרו נואש בגלל הקשיים הפיזיים והעדיפו להישאר ביישובים הוותיקים או להמתין עד שיואץ קצב פיתוחו של היישוב.
בעקבות השפל הזמני שהידרדר אליו היישוב החליט מרכז "בני בנימין" להתחיל בבניית בתי אבן אשר יתרמו לתחושת הקבע ולשיפור התנאים הפיזיים במקום. תוכנן שייבנו 20 בתים. בראש סולם העדיפויות יהיו בעלי המשפחות ואחריהם הרווקים.
בד בבד עם בניית הבתים הוקמו מבנים לשירות הקהילה ב- 1930 נפתחו החנות הראשונה וגן הילדים הראשון. כן החלו לתכנן בניית בית ספר בשביל 40 הילדים שהתגוררו ביישוב.
בית ספר "ביאליק" הוא הביה"ס הראשון שהוקם בנתניה, בית הספר כלל שלוש כיתות וגן ילדים.
ושימש בתחילה את כל ילדי היישוב. ככזה הוא תיפקד כבית ספר קהילתי והושם בו דגש על שמירת ערכי התרבות היהודית - ישראלית, תוך שיתוף הקהילה כולה, כך, לדוגמא טקסים שנערכו לקראת החגים היוו אירוע שבו השתתפו לא רק התלמידים והוריהם, אלא גם תושבי המקום כולה.
בשנת 1935, החליטו מספר הורים של יותר מעשרים ילד לפתוח על חשבונם חדר ובו לימד מלמד זקן, בזה הראו ההורים שהם בוחרים יותר לוותר על הלימודים, בזה הראו ההורים שהם בוחרים יותר לוותר על הלמודים הכי נחוצים וגם על השפה העברית בתור שפת למודים ובלבד שבניהם ילמדו תורה. בתחילת 1936 פנו הוריהם של יותר מארבעים ילדים למועצה לפתוח תלמוד תורה - בית ספר תחכמוני. עם סיום שנת הלימודים הראשונה בתלמוד תורה, הוזמנו נכבדי העיר לחגיגת הסיום של שנת הלימודים הראשונה.
בית ספר "בארי" נוסד בשנת 1938 כבית חינוך לילדי העובדים ויועד מלכתחילה לילדיהם של אנשי תנועת העבודה שגרו במושבה. בבית ספר "בארי" ניסו להנהיג את עקרונות החינוך כפי שבאו לידי ביטוי בקיבוצים ובבתי החינוך העירוניים. בזמן הקמתו היה בי"ס "פרטי" ורק לאחר מספר שנים זכה לתמיכת המושבה.
גן הילדים הראשון בנתניה היה גן סולד כשהגננת רחל רודבסקי היתה הראשונה.
בשנת 1933 נפתח גן ילדים בשכונת בן ציון ע"י הגננת חנה וולוז'נסקי.
בשנת 1937 חברו יחדיו איתמר בן אב"י, בנו של אליעזר בן יהודה, ואהרון אבן חן מראשוני נתניה והחליטו שבמושבה הצעירה נתניה חייבת לקום ספריה אשר תענה על דרישת התושבים הצמאים לתרבות, ותעשיר את נפשם של ילדי המושבה ובוגריה.
ואכן הוקמה ספריה קטנה אשר נקראה ע"ש דבורה בן יהודה, "האם העבריה הראשונה", אמו של איתמר בן אב"י והוא נתמנה למנהלה.