מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

הספורט בנתניה בראשיתה

ראשוני נתניה היו בני המושבות. אגודת הספורט שפעלה במושבות היתה מכבי. כך שמטבע הדברים כשחשבו על פעילות ספורט חשבו על מכבי, ובצדה "מכבי צעיר".
החל מאמצע שנות ה-30 פעלה בנתניה אגודת "מכבי".
המורה לספורט וולטר פרנקל הגיע לבי"ס ביאליק ב-1933 ופתח בצד הוראת הספורט את פעילות האתלטיקה הקלה. מאידך בין הבוגרים יותר התארגנה קבוצת כדורגל שהשתתפה בפעילות המכבייה השנייה (1935). חלק מהמשחקים אף נערכו בנתניה באצטדיון מאולתר בדרום המושבה.
האימונים היו על חוף הים. ובמגרש מאולתר היום פינת רח' שמואל הנציב וששת הימים.
משחקי הכדורגל נערכו נגד קבוצות ספורט חובבים מכל הארץ כגון פתח תקווה, ראשון לציון ונגד קבוצות של הצבא הבריטי ששהו במחנות סביב למושבה, וכן כנגד קבוצה של הפועל. מגרש של ממש נפתח רק ב-14.9.1946 (י"ב אלול תש"ו) במעמד של משחק בינלאומי נגד יוגוסלביה. האצטדיון שהתפתח במשך השנים מכונה עד היום "הקופסא".
בצד פעילות הכדורגל הענפה ידועה היתה נתניה בפעילות האתלטיקה שבה, בעיקר ספורט הריצה שיוצגו ע"י האחים לבית כספי זאב ויצחק.
בצד פעילות הכדורגל והאתלטיקה פעלו בנתניה שתי קבוצות של ספורט ימי: "זבולון" והפלוגה הימית של "הפועל".