מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

חקלאות בנתניה - עד 1948

כשנוסדה נתניה בשנת 1929, צפו מייסדיה את עתידה כמושבה חקלאית. בחזונם ראו את נתניה מוקפת פרדסים מניבי פרי, כתמים ירוקים מפריחים את שממתה, חקלאים מקימים את ביתם.
בשנת 1929, בעת שהוקם היישוב, חשבו מקימיו לבססו על ענף הפרדסנות בעלי האדמות יעבדו את הקרקע בעזרת פועלים שיובאו במיוחד למושבה, ישתלו פרדסים, ואת תוצרתם ישווקו בארץ ובחו"ל, כל זה במימון בעלי הון יהודיים.
מקימי החברה היו עובד בן עמי, גד מכנס וברוך רם, ושמה נקרא "הנוטע" בחודש מרץ 1929 זכתה החברה לאמונו של ד"ר אבו שדיד מירושלים, בן משפחתו של איתמר בן אב"י. ד"ר אבו שדיד רכש מכספו 100 דונם, ו"הנוטע" נעשתה לחברת בעלת הון.
עוד בטרם שהוקמה חברת "הנוטע" נחפרה הבאר הראשונה של נתניה ע"י משה שקד, כורה בארות מפתח - תקוה, בקרקע שנרכשה משיח' אום ח'אלד.
ב - 12 בפברואר מבשר משה שקד לעובד בן עמי: "מנתניה הנני מבשר שמצאנו מים ... כנראה יהיו מים טובים". שישה ימים אחר כך הגיעו ממסחה (כפר תבור) חמשת המתיישבים הראשונים וחרשו את החריש הראשון.
מתוך: שר - אל דוידוביץ, 1992, נתניה סיפורה של עיר, הוצאת מוטיב - דביר כצמן.