מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עולי סידקוב

קבוצה של עולים בעלי משפחות שעלו ארצה בשנת 1935/6 מהאזורים הכפריים של פולין וגליציה בעזרת "התאחדות האיכרים". כונו על-שם מארגן הקבוצה, יששכר סידקוב מרחובות.
המטרה היתה: לעודד את עלייתם לארץ של יהודים בעלי ידע והבנה בעבודה חקלאית. קבוצה מתוכם התיישבה בנתניה.
נמצא בשכונת רמת אפרים