מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הפרדס

ע"ש הפרדס שהיה במקום לפני הקמת השכונה."פרדס" משמעו: מטע עצי פרי. בימינו "פרדס" משמעו בדרך כלל: מטע עצי הדר. מטעי הדרים היו הבסיס הכלכלי של נתניה בשנותיה הראשונות.
נמצא בשכונת פרדס הגדוד