מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הנוטע

חברה שנוסדה ע"י בכירי "בני בנימין". החברה קמה עם ייסוד המושבה נתניה למען רכישת קרקעות ונטיעת פרדסים. פעילותה סייעה רבות להקמתה ולפיתוחה של המושבה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)