מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

ועד המושבה

ניהול המושבה הופקד בידי וועד המושבה, שהוקם ע"י החברים ונתמך ע"י הוועד הראשי של "בני בנימין ופעל ע"פ חוקה ותקנות שבהם פורט החובות והזכויות של החברים. כל חבר שילם מס קבוע, וזה שימש לתשלום הוצאות הקהילה, כגון אחזקת רב, רופא, שוחט ושמירה.
וועד המושבה דן בנושאים הבאחם: העבודה העברית במושבה, שאלות תקציב, שחיטה, בריאות, שרות תחבורה, קבלת חברים חדשים, שמירה, חינוך, ועוד.
וועד המושבה כלל: בן עמי, פיקוביץ, מלר, שקד, שפיגל, פטקין, רודבסקי, שרייער, שפושניק, סיני, שפירא, ברונשטיין, זנברג, לוין, מנוחין שינקר, גולדברג, כהן רוזנברג, וינר, אייזנשטיין.