מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

בית המוסדות - הרצל 15 (בית העירייה הישן)

עם התפתחות המושבה וקבלת מעמד של כפר, הכתרת מוכתר, היה ברור שיש לבנות בית משרדים מרכזי שבו ירוכזו כל המוסדות הנותנים שרות לתושבים.
ברחוב הראשי של המושבה הוקם על ידי יזם פרטי באמצע שנות ה-30, הבניין, רוכזו בו משרדי ועד המושבה, (שקודם לכן היו בבית הנוטע שברחוב סמילנסקי), משרדי קופת הלואה וחיסכון נתניה (סניף של בנק בני בנימין), הבנק ששרת את תושבי נתניה והפך לסניף של בנק הלואה וחיסכון ומשרדי הדאר והשח-רחוק.
על גג הבניין בן שתי הקומות התקיימו בעיקר בקיץ, פעילויות תרבות, ערבי שירה והרצאות.
הבניין שימש כמרכז לחיי המושבה הצעירה גם אדמיניסטרטיבית, גם תרבותית וגם ביטחונית. כאן ישבה ועדת הביטחון של המושבה המשותפת לכל המחתרות. צמוד לבניין נחטפו הסרג'נטים.