מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

העלייה החמישית

במהלך העלייה החמישית הגיעו ארצה למעלה מרבע מיליון נפש, הייתה זו נקודת מפנה בתולדות המפעל הציוני. בשנת 1929 החל קילוח דקיק של עולים. בשנת 1933, בעקבות עליית היטלר לשלטון, הקילוח הדקיק התעצם והפך לזרם כביר.
בין השנים 1933 - 1936 עלו למעלה מ - 164,000 איש באופן חוקי ואלפים נכנסו לארץ בדרך "בלתי חוקית".
בעלייה החמישית הגיעו לראשונה אלפי עולים ממרכז אירופה וממערבה. תרומתם של עולי גרמניה ואוסטריה, שהיוו כרבע מכלל העולים, להתפתחות היישוב הייתה משמעותית ביותר.
80% מהעולים התיישבו בערים. כישוריהם וההן שהביאו עמם נתנו תנופה להתפתחות הערים וצביונן שונה ללא הכר. למעלה ממחצית העולים שפנו לעיר נקלטו בתל - אביב.
ב - 1933 נסתיימה בחיפה בניית הנמל המודרני הראשון בארץ. ירושלים התפתחה בקצב מהיר עקב הגידול הדמוגרפי והרחבת הבנייה.
אחוז הרופאים ובעלי המקצעות האקדמיים בקרב העולים מגרמניה ומאוסטריה היה גבוה. מרבית הנגנים של התזמורת הפילהרמונית, שנוסדה באותה תקופה, היו עולים מארצות אלו.
20% מהעולים פנו להתיישבות החקלאית ויסדו מושבות, מושבים וקיבוצים חדשים.
בסיומה של העלייה החמישית, ערב מלחמת העולם השניה, היישוב בארץ מנה כ - 475000 נפש, כ- 40% מתושבי הארץ.
אנשי העלייה החמישית הבורגנית הגיעה גם לעיר נתניה ועזרה מאד בפיתוחה והפיכתה מיישוב חקלאי ליישוב עירוני.