מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עלייה

הגירת היהודים לארץ ישראל. נמשכה בכל התקופות. ראשיתה בהשפעת הנבואות על התחייה הפיזית והרוחנית של המרכז בארץ ישראל. בעת החדשה היו 7 גלי עלייה עיקריים. עד קום המדינה עלו למעלה מ-500,000 יהודים. לאחר קום המדינה התקבל בכנסת "חוק השבות" הפותח את שערי הארץ לכל עולה שהוא יהודי או צאצא ליהודי.
נתניה הינה עיר קולטת עליה מראשיתה. בשנות התשעים של המאה הקודמת קלטה נתניה כ- 50 אלף איש.
נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)