מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

הרב ורנר

הרב אברהם ורנר הרב הראשי לשעבר של נתניה זכה בעיטור "יקיר נתניה" הודות לפעילותו הענפה והברוכה מאז 1934 במישור הרוחני, בהפצת דעת תורה ובמתן אופי רוחני לעיר במישור החינוך, ברשת הישיבות ובבתי ספר דתיים ומוסדות דת אחרים.
הרב ורנר נולד בירושלים, שם בישיבה בעיר העתיקה, קיבל את חינוכו התורני, בעיקר יצק מים על ידיו של הרידב"ז הנודע בצפת, שאת נכדתו נשא אח"כ לאשה וממנו קיבל סמיכות לרבנות.
הרב ורנר מיזג ושילב בגליל ובצפת פעילות תורנית כמנהל ישיבה וכולל עם פעילות ציבורית כחבר ועד הקהילהואחראי לעניינים דתיים וסוציאליים.
בשנת 1926 נתמנה הרב ורנר כרב המושבות של הגליל העליון ומושבו היה בראש פינה.הוא עשה רבות לחזק את החינוך הדתי במושבות הגליל העליון. במסגרת זו מצא נתיבים אל הנדיב הידוע - הברון רוטשילד. ב- 1932 נתקבל כרב בלורנס, ארה"ב.
ב- 1934 חזר לארץ ישראל ונתקבל כרבה של נתניה הצעירה והמתפתחת. בעיר זו מצא כר נרחב ומתאים לפעילותו הענפה.