מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

שמירת שבת

הכפר נתניה נוסד ע"י בני המושבות, אנשים בעלי גישה אוהדת לדת ולמסורת, שוחט ומניין היו מהתחלה.
מהיום הראשון הקפידו על סגירת מוסדות הציבור והחנויות בשבת.
בשנות הארבעים פעלה בנתניה מועצה דתית מקומית להסדרת עניני הדת בעיקר בנושא כשרות והפעלת בית הכנסת.