מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הרב שמעון גבאי

מרבני העיר. הקים מוסדות חינוך ללימוד שיעורי תורה מוסר ומורשת ישראל.

נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)