מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

המפעל הראשון - מפעל "פרימזון"

מפעל התעשייה הראשון שהוקם בשנת 1934. מפעל לשימורי ירקות ופירות. כ - 150 מתושבי האזור הועסקו בו בעקבותיו הוקם אזור התעשייה הראשון ברח' יהלום וזנגויל. בעקבות פרימזון הגיעו מפעלי תעשייה זעירה ומפעלי תעשיית היהלומים המתפתחת.
את מפעל "פרימזון" הקים מר לפטה שבנה אותו ע"פ אמות מידה לתפארת של אותם ימים. לאחר שבנה את המפעל למר לפטה נגמר לו המשאבים לתפעל את המפעל. מר לפטה מכר את המפעל לשני יהודים עולי גרמניה שם האחד בלוך, אדם כבד גוף שנהג לעלות למפעל ברגל כשהוא צועד בחולות, שכן לא היה שם כביש, והאחר - פודביאלסקי, שנהג לעלות לגבעת המפעל כשהוא רוכב על הסוס שלו. המפעל נוהל מספר שנים על ידם עד שנמכר לחברת "עלית" שהחליטה לייצר גם שימורים. המפעל עבד מספר שנים בנתניה עד שחברת "עלית החליטה להעבירו לרמת גן.
(מתוך: בן עמר, חיים, 1992, נתניה עירי, הוצאת המחבר).