מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

מרחצאות מים חמים

בחוברת הפרסום של נתניה "בוא לנתניה" משנת 1937 נכתב: "בין מקומות המרפא בארץ מצטיינת נתניה בקומפלקס מוצלח מאד של גורמים פיזקאליים - רפואיים וזה נותן לה את האפשרות המלאה להתפתח לתחנה אקלימית ובלאנאולוגית ממדרגה ראשונה. קרה לה מה שקרה לכמה מקומות מרפא בעלי שם עולמי: היא התחילה להתפרסם בסגולות ותכונות אקלימה ובשפת ימה הנהדר עוד לפני שבאו לאסוף באופן שיטתי את החומר המטאורולוגי - המדעי... נתניה יכולה לשמש בשביל הבריאים, רפי הגוף, מבריאים וחולים - מקור של גירויים רפואיים עצומים..." ("בוא לנתניה", 1937, ארכיון עיריית נתניה מ 10, סימול 800).

בנאומו של מפקד הצופים הבריטיים, שביקר בנתניה באביב 1937 נאמר: "עברתי בכל חופי הים התיכון, בקרתי בריווריה הצרפתית ולא ראיתי בשום מקום מקום חוף נפלא ועשיר בסגולות טבע כחוף נתניה" ("בוא לנתניה", 1937, ארכיון עיריית נתניה מ 10, סימול 800).
ב- 28.7.1938 מר ארליך אל ראש מועצת נתניה, עובד בן עמי, בנושא הקמת מרחצאות מים חמים ובית מרפא בנתניה: "בשם קבוצת בעלי הון בקרנו בלוית מר פריולד ובא בהצעה הבאה: הוא מוכן לארגן בעלי הון מבין חוגי הרופאים ליסוד חברת מניות להקמת מרחצאות למים חמים ובית מרפא בנתניה. ההשקעה המשוערת היא כ-10,000 לא"י ומר אהרליך עצמו מוכן להשקיע שליש מסכום זה ויחפוץ לרכז בידו 51% מהמניות.
מאתנו הוא דורש:
1. כי תנתן לו הקרקע הדרושה לכך בקרבת הים המרכזי.
2. יושג בעבורו רישיון לתיעול של מי הרחצה לים.
2. יושג בעבורו רישיון לתיעול של מי הרחצה ים.
3. סדור פרסום למפעל.
4. מתן קונצסיה למספר שנים." (ארכיון עיריית נתניה מ 2, 14).