מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

נווה איתמר

תחילתה של "נווה איתמר" בינואר - 1943, לא היתה כשכונה, אלא כנקודת התיישבות ממזרח למושבה נתניה. בתחילה חשבו לקרוא לשכונה שיכון "מכבי" ע"ש ארגון הספורט אליו היו קשורות מרבית המשפחות, אלא לבקשתו של עובד בן עמ"י נקרא ע"ש איתמר בן אב"י , בנו של מחייה השפה אליעזר בן יהודה, שהיה דמות זוהרת ורבת השראה בתולדות נתניה. יהודה שחור ז"ל מראשוני המתיישבים סיפר את דברי הימים של "נווה איתמר": "שטחה של "נווה איתמר" חולק לארבעים יחידות בנות 2 דונם כל אחת, להקמת משק עזר למחצה, לגידול ירקות, נטיעת עצי פרי, גידול עופות וכד', שיעזרו לכלכלת המשפחה. בכל בית היו 2 חדרים, מטבח ונוחיות, על שטח של 60 מ"ר. מחירו של כל בית היה 600 לירות שטרלינג אנגליות. כמו כן הוקצו שטחי אדמה להקמת מבנים ציבוריים".
(מתוך: 50 שנה לנווה איתמר - סיפורה של שכונה, עיריית נתניה - ארכיון עיריית נתניה ש 8 סימול 22, ארכיון עיריית נתניה, נווה איתמר - זכרונות של יהודה שחור, ש 8 סימול 16).

בחודש מרץ 1944 התאספו המתיישבים הראשונים לטקס חנוכת הבתים הראשונים של נווה איתמר בהשתתפות עובד בן עמי.
מבחינה מוניציפאלית היתה "נווה איתמר" יחידה עצמאית ותושביה צריכים היו לדאוג לכל השירותים הדרושים כגון: חשמל, מים הוצאת אשפה, גן ילדים. לשם כך הקימו אגודה בה היו חברים כל התושבים, נבחר וועד שטיפל בכל הבעיות, והתושבים שילמו מסיהם לאגודה.
לאחר הקמת מדינת ישראל, ב - 1949, ביקר שר הפנים הראשון יצחק גרינבוים בנתניה. הוא חנך את איזור התעשייה הדרומי, קריית אליעזר, ואז הכריז רשמית על סיפוח "נווה איתמר" לשטח המוניציפאלי של נתניה
.בשנות החמישים הראשונות נבנתה בחלקה המערבי של "נווה איתמר", שכונה חדשה לחברי המפלגה הפרוגרסיבית. אנשי התנועה קיבלו שטח של 625 מ"ר, הקימו בתים דו משפחתיים. דרומה מעבר לכביש התחילו לבנות את שיכון ותיקים ולפתח את איזור התעשייה בשנת 1954 נסלל קטע הכביש החוף והונחה מסילת רכבת.
מאז הקמתה עברה השכונה שינויים רבים. חלקם הגדול של התושבים עבר לנתניה. בתים ישנים נהרסו ובמקומם נבנו וילות וקוטג'ים. בתים רבים שופצו, והורחבו, והשכונה קיבלה מראה חדש, מודרני, צעיר יותר ומשובב נפש.
(מתוך: איטה בורט, 1994, 50 שנה לנווה איתמר - סיפורה של שכונה, עיריית נתניה - ארכיון עיריית נתניה ש 8 סימול 22).