מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

משקי עזר הופכים לשכונות

בשנות העשרים והשלושים הוקמו באיזור נתניה משקי עזר עצמאיים.
יישוב בעל גוון פוליטי היה רמת טיומקין שתושביו השתייכו לזרם הרביזיוניסטי.
יישוב אחר היה "פרדס הגדוד" שהוקם בחווה בשנת 1928 ע"י ותיקי הגדודים העבריים.
שתי שכונות עצמאיות, עין התכלת שהוקמה בעמק חפר בשנת 1936, ונווה איתמר שהוקם בשנת 1944, היו שכונות פועלים.
ארבעת משקי העזר העצמאיים סופחו לנתניה בשנת 1948 עם הכרזתה לעיר.