מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

"מטבח זול"

מטבח זול נוסד ע"י קבוצה יוזמת של נשים בעת פרוץ - המלחמה במטרה לשבור את הרעב בין תושבים ופועלים בנתניה בלי הבדל מפלגה אשר נפגעו קשה מהמצב אם יש לו צורך וזכות קיום בתנאים ששררו בנתניה בזמן מלחמת העולם השנייה. המטבח שנפתח עם פרוץ המלחמה מלא תפקיד אנושי וחברתי ממדרגה ראשונה. "מטבח זול" הוקם כאמור ע"י קבוצת נשים ששמה לה למטרה לשבור את הרעב.

ב- 18.2.1940 נערך ברור בין ועדת מטבח זול, הסתדרות העובדים הלאומית, והסתדרות הפועל המזרחי בשאלה מי ינהל את ה"מטבח הזול". החלטת הבורר: "מאחר שהלשכה הסוציאלית שע"י המועצה אין לה האפשרות לקבל את האחריות ההנהלתית בעד מטבח - פועלים הנני מחליט שהנהלת המטבח לידי שתי ההסתדרויות (הסתדרות העובדים הלאומית והסתדרות הפועל המזרחי) כשותפים שווים לזכויות ולאחריות בתנאי שגם להבא תמשך במטבח הפועלים המסורת של כשרות" (ארכיון עיריית נתניה מ,1 סימול 10).