מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

עלייה וקליטה

בשנות ה-50 היה ריכוזם הגיאוגראפי של תושבי נתניה לפי מעמדם החברתי או כלכלי, ונוצרו כמין שלושה מעגלים זה בתוך זה. המעגל המרכזי היה הגרעין של התושבים הוותיקים. אלה התרכזו במרכז העיר סביב הרחוב הראשי, רח' הרצל, אשר התפתחותו בשנות החמישים הייתה צנועה ביותר.
את המעגל השני היוו השכונות שסביב מרכז העיר, השכונות בעלות הצביון הפוליטי או העדתי. התגוררו בהן פועלים מן המעמד הבינוני. שכונות אלו התפתחו התפתחות של ממש עוד טרם קום המדינה ובשנותיה הראשונות.
המעגל השלישי, הגדול ביותר, היה שיכוני העולים, שצצו בפרברי העיר כפטריות לאחר הגשם. חיו בהם אלפי עולים ברמת חיים נמוכה. שכונות אלו, דורה, דיור לעולה (לימים קרית נורדאו), סלע, גן ברכה ורמת הרצל - היו איזורי מצוקה מן הבחינה הכלכלית והחברתית. ורק בסוף שנות החמישים הוחל לשקמן שיקום פיזי וחברתי. עם תום שנות החמישים התקרב מספר התושבים בעיר ל-40 אלף. (מתוך: דוידוביץ שר - אל, 1992, נתניה - סיפורה של עיר, הוצאת מוטיב - דביר כצמן).
בשנות ה- 70 הגיע עלייה גדולה מברית המועצת לשעבר. עלייה זו השתלבה בעיר וכן פיתחה לעצמה מערכת חיים עצמאית.
מאז 1990 עלו למעלה ממיליון עולים יהודים מחבר העמים. יהודי ברית המועצות לשעבר מהווים כשישית מאוכלוסיית ישראל.
בראשית שנות ה - 90, כשנדמה היה שתם פרק עלייתם של יהודי ברית המועצות לשעבר, חלו מספר אירועים בברית המועצות ששינו את התמונה לחלוטין.
יציאת היהודים מחבר העמים היתה תולדה של מספר נסיבות שפעלו לטובת העלייה לישראל:

א. הפרסטרויקה והגלאסנוסט של גורבאצ'וב.
ב. המצב הכלכלי המידרדר בברית המועצות.
ג. איומים אנטישמיים סמויים וגלויים.
ד. החמרת חוקי ההגירה לארצות הברית הפנה זרם גובר של עולים למדינת ישראל.

מאז גל העלייה ההמונית של שנות החמישים, לא ניצבה מדינת ישראל פני פרץ עולים אדיר שכזה. עד מהרה בצד החלום ליציאתם של יהודי הדממה החלו להיווצר הבעיות האופייניות לעלייה החדשה: בעיות פרנסה, קשיי דיור, אי ידיעת השפה ומעבר לחברה מערבית. בעקבות העלייה ההמונית נתניה הפכה ליעד מבוקש בגלל ריכוז גדול של עולים שהגיעו לנתניה בשנות ה - 70.
בתוך זמן קצר החלה תנופת בנייה ופיתוח שהעיר לא ידעה כמותה. בשנים 1990 - 2000 הגיעו לנתניה כ - 50,000 עולים חדשים, נבנו מאות דירות חדשות, מרביתם בדרום ובמזרח העיר. ב - 1991 הוקמה בעיר נתניה מינהלת קליטה, במטרה לסייע לעולים חדשים בנתניה בצעדיהם הראשונים בארץ.