מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

כלכלה ומסחר

כבר בתחילת שנות ה- 30 החליט קברניטי נתניה (בעיקר בן עמי) שזו תהיה לעיר ולמרכז תיירותוהוחל לתכנן את העיר מתוך שימת דגש על איזורים מסחריים שיתנו מענה לצורכי התושבים.
הראשון במרכזי המסחר של העיר השתרע לאורך רחובה הראשי, רחוב הרצל. כבר בשעה שתוכנן הרחוב הוא יועד לאזור מסחר, ולכן הוא רחב ממדים, ותשתיתו מתאימה למסחר.
ברבות השנים החלו להתפתח הבדלים בין שני חלקיו של הרחוב עד שנוצרו שני איזורי מסחר. האחד בחלקו המערבי הסמוך לחוף הים. אזור זב מאופיין בשירותים המיועדים לתיירים: בתי מלון, מסעדות, בתי קפה, מועדונים ושאר אתרים המשמשים תיירים. במחצית שנות ה- 80 הוקם באזור זה מדרחוב.
בחלקו המזרחי של הרחוב וברחובות הסמוכים לו הוקמו מרכזי מסחר רבים המספקים את צורכיהם השוטפים של תושבי העיר ושל תושבי היישובים הסמוכים.
סמוך לתחנה האוטובוסים המרכזית ולשוק המרכזי נמצאים בתי מסחר, מסעדות ומפעילי תעשייה קטנים.
בסוף שנות ה- 80 ובתחילת שנות התשעים משהוקמו הקניונים: קניון השרוןוקניון הדרים רוכזו עשרות רבות של חנויות.
מתוך: שר - אל דוידוביץ, 1992, נתניה - סיפורה של עיר, הוצאת מוטיב - דביר כצמן.