מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

עליית שנות ה-90

מאז 1990 עלו למעלה ממיליון עולים יהודים מחבר העמים. יהודי ברית המועצות לשעבר מהווים כשישית מאוכלוסיית ישראל.
בראשית שנות ה - 90, כשנדמה היה שתם פרק עלייתם של יהודי ברית המועצות לשעבר, חלו מספר אירועים בברית המועצות ששינו את התמונה לחלוטין. יציאת היהודים מחבר העמים היתה תולדה של מספר נסיבות שפעלו לטובת העלייה לישראל:

א. הפרסטרויקה והגלאסנוסט של גורבאצ'וב.
ב. המצב הכלכלי המידרדר בברית המועצות.
ג. איומים אנטישמיים סמויים וגלויים.
ד. החמרת חוקי ההגירה לארצות הברית הפנה זרם גובר של עולים למדינת ישראל.

מאז גל העלייה ההמונית של שנות החמישים, לא ניצבה מדינת ישראל פני פרץ עולים אדיר שכזה. עד מהרה בצד החלום ליציאתם של יהודי הדממה החלו להיווצר הבעיות האופייניות לעלייה החדשה: בעיות פרנסה, קשיי דיור, אי ידיעת השפה ומעבר לחברה מערבית. בעקבות העלייה ההמונית נתניה הפכה ליעד מבוקש בגלל ריכוז גדול של עולים שהגיעו לנתניה בשנות ה - 70.
בתוך זמן קצר החלה תנופת בנייה ופיתוח שהעיר לא ידעה כמותה. בשנים 1990 - 2000 הגיעו לנתניה כ - 50,000 עולים חדשים, נבנו מאות דירות חדשות, מרביתם בדרום ובמזרח העיר. ב - 1991 הוקמה בעיר נתניה מינהלת קליטה, במטרה לסייע לעולים חדשים בנתניה בצעדיהם הראשונים בארץ. בעיר הוקמו אולפנים רבים שנועדו להקל על חברי הקליטה של העולים. אלפי עולים השתלבו בחיי המסחר והתעשייה ובמרקם החברתי של העיר. נתניה הפכה לאחת הערים המרכזיות בקליטת העולים שהגיעו בעיקר מברית המועצות ומאתיופיה.
אלפי העולים שהגיעו בשנות התשעים התיישבו בה בתוך זמן קצר, והחלה תנופת בנייה ופיתוח שהעיר לא ידעה כמותה בשנים האחרונות. אלפי העולים יצרו אווירה חדשה בעיר, הן במישור החברתי והן במישור הפיזי - כלכלי. בתי דירות רבים , רובם בדרום העיר, החלו לצוץ כפטריות לאחר הגשם. אלפי עולים שולבו בחיי המסחר והתעשייה של העיר, הוקמו אולפנים רבים שנועדו להקל את חבלי הקליטה של העולים במירקם החיים בעיר נתניה, וזאת הפכה לאחת מהערים המרכזיות בקליטת העולים החדשים שהגיעו מחבר העמים ומאתיופיה.