מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פלוגת מכבי

אנשי הקבוצה, חברי מכבי מרומניה, עלו כקבוצת עבודה לתל-אביב. לנתניה הגיע כבודדים בסוף שנת 1933 תחילת 1934. כאן, התארגנו כפלוגת עבודה וקבלו צריף ברחוב שמואל הנציב. חברי הקבוצה השתלבו בחיי המושבה, עיקר תרומתם, לחיי התרבות.
הקימו תזמורת מנדולינות, סייעו בהקמת מכבי צעיר והקימו קבוצות ספורט לילדים לנוער ומבוגרים שהשתתפו במכביות של סוף שנות ה-30.
נמצא בשכונת נווה עוז