מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

"בוא לנתניה"

חוברת תיירות "בוא לנתניה" הינה חוברת שהוציאה מועצת נתניה לקידומה הכלכלי של נתניה ובעיקר נושא התיירות והקייט.