מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

נתניה בירת השרון - עובד בן עמי

ספרו של עובד בן עמי מייסד נתניה וראש העירייה הראשון של נתניה. ספר זה ניתן לתלמידי נתניה בשנת 1940.