מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

מכללת וינגייט

בתחילת שנות השלושים הקים הועד הלאומי גוף אחראי לספורט ולחינוך גופני ביישוב. היתה זו המחלקה להכשרה גופנית של הוועד הלאומי, שתפקידה היה להכשיר מועמדים שהביעו רצון לפעול כמורים לחינוך גופני.
בשנת 1944 מחליטה המחלקה להכשרת גופנית , לאור מחסור במורים, לפתוח קורס שנתי להכשרת מורים לחינוך גופני בבתי הספר. המדרשה לחינוך גופני נוסדה בשנת 1944 במחנה יונה, שהיה מתקן של הצבא האנגלי (באזור מלון הילטון וגן העצמאות בתל-אביב), ומרכז הקורס היה חיים ויין. משך הלימודים היה שנה אחת בלבד והתלמידים למדו במתקנים שונים שהיו מפוזרים ברחבי תל- אביב.
המורה הראשון שהתחיל לפעול כמורה לחינוך גופני היה מר גולדשמיט שלימד בירושלים. השני היה מר צבי נשרי, שעלה לארץ בתחילת המאה העשרים. למעשה הוא לא היה מורה מוסמך ומקור ידיעתו היחיד היה תפקידו כחובש פלוגתי ומתעמל מצטיין בצבא הקיסר ניקולאי ברוסיה. מתוך היכרות אישית עם מנהלי גמנסיה הרצליה התבקש לשמש כמורה לחינוך גופני.
בשנת 1953 הצטרפה המדרשה לחנוך גופני לשאר הסמינרים להכשרת מורים והרחיבה את משך הלימודים לשנתיים, מה שאפשר לבוגריה לקבל תואר מורה מוסמך.
תלמידי המחזור השביעי, שהחלו לימודיהם בספטמבר 1952 במחנה יונה בתל-אביב, המשיכו לשנת הלימודים השניה והיו המחזור הראשון שסיים משך לימודים של שנתיים. בהתערבות ולחץ של ראש העיריה דאז מר בן עמי המכון עבר לשטח שבדרום נתניה.
המעבר למכון וינגייט בשנת 1957 אפשר לבית המדרש להתרחב ולבנות מתקנים בסיסיים, חדרי לימוד ומאוחר יותר מעבדות.
בשנת 1969 נפתחה השנה השלישית בבית המדרש, וסטודנטים שבחרו בכך המשיכו ללמוד לקראת התואר "מורה מוסמך בכיר". המעבר למשך לימודים של שלוש שנים איפשר למנהל בית המדרש דוד אלדר לפנות בשנת 1970 אל אוניברסיטת תל-אביב בבקשה להכיר בלימודים של חינוך גופני כחוג אחד לקראת תואר הראשון באוניברסיטת תל-אביב. בחודש יוני 1984 העניקה הממשלה למכללה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה.
במסגרת מכון וינגייט פועלים מספר מוסדות נוספים למכללה:
* בית ספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן, שאחראי מתוקף חוק הספורט על העשרתו והסמכתו של כוח אדם לספורט תחרותי, לפעילויות הנופש הפעיל ולמינהל הספורט בישראל.
* המרכז הפדגוגי - כולל את הספריה, הארכיון, היחידה האור קולית, המולטימדיה וההוצאה לאור. המרכז הפדגוגי משמש גם כמרכז ארצי לשירותי מידע בספורט ובחינוך גופני, משרד סטודנטים, מרצים חוקרים, רופאי ספורט ועוד.
* המרכז למחקר ולרפואת ספורט ע"ש ריבשטיין - מרכז זה מעניק שירותי רפואה ומדע לספורטאי עילית, לספורטאים חובבים, למי שרוצים לעסוק בפעילות גופנית ולמעוניינים במידע מדויק על מצבם הבריאותי.
* היחידה לספורט הישגי - עוסקת בפיתוח ובקידום הישגים של ספורטאים ישראלים ברמה הבינלאומית. כמו כן, היחידה מפקחת על תוכניות אימונים וביצוען לקראת משחקים אולימפיים.
*המרכז לטיפוח מחוננים בספורט - המרכז הוקם בשנת 1990 במטרה לקדם ספורטאים צעירים מוכשרים ולאפשר להם להגיע למיצוי מרבי של יכולתם.
* היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים - היחידה משמשת מרכז לשיתוף פעולה בין בתי הספר ומרכז הספורט בכל רחבי הארץ, והיא מפעילה, מבחינה ארגונית ומקצועית את נבחרות העתיד של ישראל בענפי הספורט השונים. * בית הספר לאניס ע"ש מוריס רוסו - מטרתו לטפח ולקדם את הטניס בישראל.
* היד לאיש הספורט היהודי - נוסד ב - 1980, במטרה להוקיר את הספורטאיות והספורטאים היהודים מכל רחבי העולם על הישגיהם היוצאים מהכלל בתחום הספורט.
* היד לספורטאי הישראלי - נוסד בשנת 1993 במטרה להוקיר את הספורטאיות והספורטאים הישראליים הראויים לכך ואלה שייצגו את ישראל במשחקים האולימפיים.

מתוך: ד"ר נבט אפרתי (עורך),יוני 1994, החינוך הגופני והספורט כרך מ"ט 5, יובל 50 שנה למכללה לחינוך גופני ע"ש זיגמן במכון וינגייט.