מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ההגנה

ארגון חשאי שקם ב-1920 לשם הגנה על היישוב העברי. הוקם בוועידת "אחדות העבודה". נקרא גם "השורה" ו"הארגון". מספר חבריו הגיע ל-80,000. בשנת 1937 התפלגה ממנו קבוצה והקימה את האצ"ל. עם פרוץ המאורעות ב-1936 התגייסו רבים מחבריו ל"משטרת היישובים העבריים".
ב-1937 הוקמו במסגרתו "פלוגות השדה" (פו"ש), אחר כך "פלוגות הלילה המיוחדות" בפיקוד קולונל וינגייט, וב-1941 הוקם הפלמ"ח ("פלוגות המחץ") בכפיפות לפיקוד העליון של ה"הגנה", והוא פורק לאחר מלחמת העצמאות, ה"הגנה" ארגנה עשרות אוניות מעפילים לעלייה ארצה ופעלה נגד השלטון המנדטורי. במאי 1948 השלימה את המעבר לצה"ל.
נמצא בשכונת שיכון חיילים