מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988

ראש העירייה הראשון של נתניה. בעל התואר "מיסד העיר". יליד אם המושבות, פתח-תקווה. קשור משחר נעוריו למפעל התחייה הלאומי של עם ישראל בארצו. מזכיר הסתדרות בני המושבות "בני בנימין" ומארגנם להתיישבות בשנת 1924. היה חבר הנהלת הוועד הלאומי והקונגרס הציוני.
משנת 1928 שזורים חייו של בן-עמ"י בעברה של נתניה. בשנה זו יזם את הקמתה של המושבה על החולות שלחוף הים, היה מראשוני חלוציה-בוניה ועמד בראשה מראשית צעדיה, תחילה כראש ועד המושבה ועם הכרזתה לעיר- כראש העירייה הראשון.
עשרות שנים עשה רבות למשיכת בעלי הון להשקיע במקום, פעל בתנופה לפיתוח העיר. ביוזמתו נבנו מוסדות חינוך, הורחבו השירותים העירוניים ופותחו מקורות תעסוקה, בעיקר על-ידי הקמת רשת ענפה של מפעלי תיירות ויהלומים.
בייזום בנייתה של העיר אשדוד כעיר נמל ותעשייה. היה פעיל בייסודה והקמתה של התנועה למען ארץ ישראל השלמה.
נמצא בשכונת גלי הים