מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

תחנת הרכבת בנתניה

בשנת 1953 החלו לתכנן את הקמתה של תחנת רכבת בנתניה. בעזרתה של רכבת ישראל, מועצת העיר נתניה ומע"צ. תפקידם של כל אלו היה לבנות את התחנה ואת הגישה אליה.
ב-9.5.1954, ו' אייר תשי"ד, נערך טקס הפתיחה של תחנת הרכבת בנתניה. עיריית נתניה היתה אחראית על טקס הפריחה תפקידה היה לפרסם מודעה עירונית בדבר פתיחת התחנה ותזמין את תושבי העיר להשתתף בטקס הפתיחה. עיריית נתניה תדאג לקישוט התחנה ותדאג להשתתפותה של תזמורת מכבי אש של נתניה בטקס הפתיחה.
טקס הפתיחה נערך בתאריך זה הושמעו נאומים מפיו של מנכ"ל משרד התחבורה מר ח. רזילי ומר עובד בן עמי, ראש עיריית נתניה. גזירת הסרט נעשה ע"י גב' בן עמי.