מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

קרית צאנז

שושלת חסידות צאנז נוסדה ע"י האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם זצ"ל, רבה של העיר צאנז שבפולין לפני כ - 190 שנה, ומאז גדלה והסתעפה עד לימי השואה, שבה ניספו, בתוך מיליוני בני ישראל הקדושים, אלפי משפחות מחסידי צאנז באירופה. לאחר מיגור המשטר הנאצי קם כב' האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצוק"ל, שכיהן עד לשואה כרבה של העיר קלויזנבורג ונינו של מייסד שושלת צאנז, אשר איבד בשואה את אשתו ו - 11 ילדיו, אמו אחיו ורבים מבני משפחתו, והחל בהפצת תורה ויהדות והחייאת האמונה בלב שארית הפליטה במחנות העקורים ברחבי גרמניה, תוך הקמת עשרות מוסדות תורה וחסד בגרמניה במסירות נפש ובסיוע הגנרל אייזנהואר שהיה מפקד צבאות בעלות ברית ולימים נשיא ארה"ב, אשר התרשם עמוקות מאישיותו, להט ופעילותו של האדמו"ר זצוק"ל. עם חיסול המחנות העלה האדמו"ר ארצה מאות משפחות חדשות שהקים והחדיר להם את אהבת רארץ ישראל.
בשנת 1946 יצא לארה"ב לגייס אמצעים לעזרה לשארית הפליטה, ותוך כדי כך הקים בניו יורק, במקסיקו ובארופה תשתית תורנית לשרידי השואה שהגיעו לשם.
בביקורו הראשון בארץ בשנת 1955 החליט להקים קריה חסידית ענפה מחוץ ל"עולם החרדי" שהתרכז רק בירושלים ובבני ברק, ולבסוף החליט להקים את הקריה בנתניה לאחר שדן על כך עם ראש הממשלה דוד בן גוריון ועובד בן עמי ראש עיריית נתניה דאז.
מיד בהקמת הקריה פעל רבות לעליית משפחות רבות מארה"ב לקריה החדשה באמצעות משרד מיוחד בארה"ב העוסק בענייני עלייה ומוכר ע"י המחלקה לקליטת עלייה וקליטה של הסוכנות.
קרית צאנז שבנתניה - עד היום פאר הקריות החסדיות, הגדולה והמסועפת שבהן מאופיינת ע"י מוסדותיה הרבים לתורה, לחינוך ולחסד, והכול על טהרת הקודש, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל.
כבוד קדושת זצוק"ל מעולם לא נרתע מהגשמת חזונותיו הלכה למעשה, ויהיו אלה המסעירים והדמיוניים ביותר - החל מעצם הקמת הקריה בצפון נתניה החילונית, דרך הקמת המרכז הרפואי צאנז, הראשון שנוסד באופן פרי מאז קום המדינה, ובפרט בית חולים דתי על טהרת ההלכה ומסורת ישראל, ודרך המהפכה הרוחנית הגדולה בעולם התורה והישיבות בהנהגת שיטת הלימוד שהונהגה במרכזים התורניים בארץ ובתפוצות לאלפי לומדי "מפעל הש"ס הכללי בהיכלי התורה"שהוקמה על ידו.
עם פטירתו של כב' האדמו"ר זצוק"ל, בתמוז תשנ"ד (יולי 1994), עברה ההנהגה לבנו הגדול וממלא מקומו, כב' קדושת האדמו"ר הרב צבי אלימלך שליט"א, אשר כיהן עד אז כרבה של קרית צאנז בנתניה, והוא ממשיך להתגורר בה עד כה וממנה יתד ופינה להנהגת החסידות בארץ ובתפוצות.