מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

אום חאלד

על פי הבאר של אום כאליד, אשר הזרימה מים חיים ומשיבי נפש, ישבה חבורה של יהודים וערבים, ובעל הבית, איש-כפר טיפוסי: נמוך קומה, רחב כתפים וזקן לבן יורד על פי מדותיו - עומד מעליהם ומעטיר דברי ידידות ואהבה, אהבת עובד אדמה מעורה ומושרש בקרקע ובמסורת המזרח, מאמין ביגיע כפיו ובאלהים ומוחמד נביאו.
וכה היו דבריו:
"את האדמה הזאת, אשר עיניכם רואות, הבקעות והגבעות אשר גבול חולותיהן נושק את גלי הים, הנני נותן לכם ולבניכם אחריכם תמורת דמי נטירה".
מסורת היתה בידי האיש מאבות אבותיו, כי ממונים הם מאת ההשגחה העליונה לשמור ולנטור את אדמת אלהים בשביל בניו, שהוגלו וגורשו מנחלתם בעבור עוונותיהם...
כך קמה נחלת שדה מאדמות אום-כאליד לקניין עד להקמת העיר נתניה.