מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

אסימון

גוף ציבורי כלכלי, מאוזן מבחינה כספית, בתמיכה של העירייה בעיקר מורלית. יו"ר הארגון היה מנהל המחלקה לחינוך ותרבות מר אשר ריבלין, והיתה ועדה ציבורית שהנחתה את הפעילות.
מטרתו היתה ארגון אמנותי, ספרותי ומוסיקלי ברמה מעולה, באולם בית התרבות "אהל שם" (הבסיס להיכל התרבות של היום).
הפעולה אכן התמקדה תחילה בבית התרבות אוהל שם והובאו שתי סדרות של מופעים והיתה גם סדרה נוספת לנוער. בשלב מסויים, עקב חוסר יכולת להביא מופעים גדולים (אולם קטן) יותר, אירגנו גם נסיעות מסודרות למופעים מחוץ לנתניה.
הפעילות התחילה, כנראה, ב-1968 והסתיימה עם הקמתו של היכל התרבות בסוף שנות ה-80.