מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שיכון חיילים

השכונה הוקמה על ידי התאגדות חיילים משוחררי הבריגדה (החי"ל), תושבי נתניה. 

בשנים 1946/7 הם מנו כ-50 חברים, כאשר ניהלו מו"מ עם שלטונות המנדט ועם מועצת נתניה והקק"ל על הקמת שיכון עבורם. השלטונות הבריטיים סייעו להם מתוקף היותם חיילים משוחררים מהצבא הבריטי, והבניה הייתה מאורגנת. "כי אין יותר זכאים מאיתנו, זאת היא זכותנו. והננו פונים לחברי עירית נתניה ולראש העירייה לגשת מיד לביצוע מפעל זה אשר יהיה לתפארת העיר", כך כתב ועד החיילים בנתניה לראש עיריית נתניה בשנת 1946 . 

באותן שנים נבנתה בסמוך אליהם שכונת פועלים ב', וכך התארגנו שתי השכונות והקימו צרכניה משותפת וגן ילדים. ילדי השכונה למדו בבית ספר בארי הקרוי גם בית חינוך לילדי עובדים. בשנות החמישים הוקמו בתי עולים בגבולות השכונה.

בין שיכון חיילים לשיכון הפועל המזרחי נמצא גן הגיבורים. זהו גן ציבורי שניטע לאחר מלחמת העצמאות, לזכר הנופלים במלחמה. בסוף שנות החמישים, לאחר מבצע סיני, שודרג הגן וניטעו בו עצים נוספים. הנופלים הונצחו על ידי נטיעת עץ לזכר כל נופל בן או תושב נתניה. ליד כל עץ הוצב שלט עם שם הנופל. 

עד שנת 1960, עת הוקמה אנדרטת הזיכרון המרכזית בכיכר העצמאות, היה הגן מקום ההנצחה המרכזי של העיר.

רחובות בשכונה