מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גולומב אליהו 1893 - 1945

עלה ארצה ב-1909 מביילורוסיה. ממסיימי המחזור הראשון של גימנסיה "הרצליה" ב-1913. יצא להכשרה בדגניה ומאז נקשר אל ההתיישבות העובדת. הושפע מטרומפלדור, וכך במלחמת העולם הראשונה חתר להקמת צבא יהודי עצמאי. ממייסדי ה"הגנה" ונציגה הראשי של תנועת העבודה בארגון. ב-1922 יצא לחו"ל לרכוש נשק ונאסר ע"י משטרת וינה. עד 1924 עסק שם ברכישת נשק ובארגון הנוער החלוצי.
היה מעין שר הביטחון של המדינה שבדרך וראה ב"הגנה" את הזרוע הצבאית של העם והתנועה הציונית. במלחמת העולם השנייה היה מיוזמי הגיוס לצבא הבריטי. במאורעות 1936 היה מיוזמי הקמת "פלוגות השדה" (פו"ש) במסגרת ה"הגנה", ובראשית שנות הארבעים - ממקימי הפלמ"ח.
נמצא בשכונת שיכון חיילים