מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הכובשים

לכבוד הכובשים לתקופותיהם: כובשי העבודה, כובשי האדמה, וכובשי הארץ במלחמת העצמאות.
נמצא בשכונת שיכון חיילים