מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פלמ"ח

ר"ת: פל-וגות מח-חץ, יחידות מגויסות קבע של ה"הגנה". הוקמו ב-1941 ע"י יצחק שדה, והוא אף פיקד עליהן. אחריו פיקד על הפלמ"ח יגאל אלון. במסגרת הפלמ"ח הוקמו גם הפלי"ם (פלוגות ים), הפלוגה הערבית, הפלוגה הגרמנית וכונן גרעין לכוח אווירי.
הפלמ"ח התאמן ועבד בקיבוצים. בשנות מלחמת העולם השנייה, כאשר ארץ ישראל עמדה בפני סכנת פלישה של הגיס שבפיקודו של רומל, התכונן הפלמ"ח למלחמה באויב הנאצי.
בשנים 1947-1944 נאבק במשטר הבריטי ופעל גם בתחום ההעפלה. חטיבותיו "יפתח", "הראל" ו"הנגב" לחמו בכוחות ניידים ואופנסיביים, החל מ-1947. פורק ע"י בן-גוריון ב-1948, והגדודים נטמעו במסגרת צה"ל. לאחר תום המלחמה והשחרור מצה"ל התארגנו מקצת החברים והקימו יישובים חדשים.
נמצא בשכונת שיכון חיילים