מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שדה (לנדסברג) יצחק 1890 - 1952

ממייסדי "גדוד העבודה", מראשי ה"הגנה", ממקימי הפלמ"ח ומפקדו, ומראשי מערכת הביטחון במלחמת העצמאות.
יליד פולין. שירת בצבא רוסיה. עלה ארצה ב-1920. מיוזמי רעיון היציאה אל מחוץ לגדר והפעילות הניידת במאורעות 1939-1936.
היה מפקד הפלמ"ח ארבע שנים וכונה "הזקן". נתמנה למפקד חטיבה משוריינת ועמד בראש כמה מבצעים צבאיים במלחמת העצמאות.
כתב מחזות, סיפורים קצרים וזכרונות. טבע את המושגים: "טוהר הנשק" ו"אהב את הרובה ושכח את המלחמה".
על-שמו שדה-יצחק וניר-יצחק.
נמצא בשכונת שיכון חיילים