מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שרת (שרתוק) משה 1894 - 1965

ראש הממשלה השני למדינת ישראל.
יליד אוקראינה. עלה ארצה עם הוריו ב-1906. למד בגימנסיה "הרצליה" בת"א. במלחמת העולם הראשונה שירת כמתורגמן בצבא הטורקי. אמן השפה העברית. חבר מערכת העיתון "דבר".
ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה בארץ, חבר "אחדות העבודה" ואח"כ מפא"י. ציר לקונגרסים ציוניים. מזכיר המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. אחרי רצח ארלוזורוב ב-1933 - מנהל המחלקה המדינית. במלחמת העולם השנייה פעל רבות להקמת הבריגדה היהודית. בשבת השחורה ב-29 ביוני 1946 נאסר עם שאר מנהיגי היישוב היהודי.
שר החוץ הראשון של ממשלת ישראל. בשנים 1955-1954 ראש הממשלה ושר החוץ עד פרישתו ב-1956. מ-1960 ועד פטירתו - נשיא ההסתדרות הציונית.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת שיכון חיילים