מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן הגיבורים 1958

גן שניטע לאחר מלחמת השחרור ושוקם לאחר מבצע סיני - לזכר בני נתניה שנפלו במלחמות. בגן ניטע עץ לזכר כל חלל.