מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שיכון הפועל המזרחי

הוקמה בסוף שנות ה-40 על ידי אנשי ארגון העובדים הדתיים 'הפועל המזרחי', כדי לאגד את השואפים לחיות מיגיע כפיהם לפי רוח התורה - 'תורה ועבודה'.

השכונה בעלת צביון דתי-לאומי, הנשמר עד היום. חיי הקהילה מתנהלים סביב בית הכנסת ומוסדותיו. רחובות השכונה נקראים על שמות אבות הציונות הדתית. לוותיקי השכונה זכורים עדיין המאבקים על סגירת הכביש בשבתות. 

בשיכון הוקם בית ספר 'יבנה' וגני ילדים דתיים. הסניף המרכזי של תנועת בני עקיבא נמצא בשכונה. 

בין שיכון חיילים לשיכון הפועל המזרחי נמצא גן הגיבורים. 
 

רחובות בשכונה