מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יל"ג יהודה לייב גורדון 1831 - 1892

ר"ת של: יהודה, לייב, גורדון. משורר בתקופת ההשכלה, סופר ומבקר. יליד וילנה. היה מורה ומזכיר קהילת פטרבורג (כיום לנינגרד). ב-1879 נאסר בגלל הלשנת חסידים.ערך את "המליץ", כתב שירים אפיים על נושאים מקראיים ובהם: "אהבת מיכל ודוד". יוצר הפיליטון העברי. אחרי פרעות 1881 ("הסופות בנגב") דגל בהגירה למערב.

רחובות בשכונה