מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המרד

מאבקו של היישוב היהודי בארץ ישראל בתום מלחמת העולם השנייה בשלטון הבריטי העוין לציונות, לעליה ולהתיישבות יהודית. התקופה ידועה בשם: "תקופת המאבק והמרי", ובמהלכה גובשה מדיניות משותפת לכל המחתרות שדגלה במרד אקטיבי ובאה לידי ביטוי בפעולות כגון: פיצוץ גשרים ומסילות ברזל, הבאת מעפילים והקמת יישובים.