מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שפירא משה - חיים 1902 - 1970

שר, ממנהיגי המפד"ל. יליד ביילורוסיה. עלה ארצה ב-1925.¶דמות מרכזית ב"צעירי המזרחי", חבר ההנהלה הציונית, נשיא המרכז העולמי של "המזרחי" ו"הפועל המזרחי". כיהן כשר בממשלות ישראל.

רחובות בשכונה