מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בר כוכבא שמעון (בן כוסיבא)

מנהיג מרד היהודים ברומאים בשנים 135-132 לספירת הנוצרים, חידש לתקופה קצרה את עצמאות היהודים, אך לבסוף נוצח ע"י הרומאים בהגנו על מבצר בית"ר.