מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אצ"ל

ארגון מחתרת יהודי בארץ ישראל. ראשיתו בפילוג ב "הגנה" ב-1931. המשכו בפלוג השני ב-1937. מטרתו: שחרור הארץ מעול הבריטים ע"י התנגדות מתמדת ומזויינת. מפקדיו: דוד רזיאל, יעקב מרידור ומנחם בגין. ב-1948 עם קום המדינה פורק ושולב בצה"ל.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת רמת אפרים