מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יהודה הלוי (ממלכתי - מיוחד)

מגדולי המשוררים והוגי הדעות העברים. יליד טולדו, ספרד.שיריו, ובהם "לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב", חדורים אהבה עמוקה לציון. כתב את הספר הפילוסופי "הכוזרי" להוכחת עליונותה של היהדות על הנצרות ועל האיסלאם.
בשנת 1140 נסע למצרים על-מנת לעלות משם לארץ-ישראל, שהיתה אז בחלקה בידי הצלבנים. בשנת 1141 נפטר במצרים.על פי האגדה, הגיע לשערי ירושלים, גחן ארצה כדי לנשק את עפרה ושר את קינתו "ציון הלוא תשאלי לשלום אסירייך", באותה שעה עבר שם פרש ישמעאלי ודרס אותו. אתר אינטרנט: Yehudahalevi.tripod.com