מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

משק ובית מאת הנוטע

חוברת מידע שהוציאה חברת "הנוטע" בשנת 1935 המספרת על חברת "הנוטע" ופעילותה בנתניה ומחוצה לה.