מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בקמן בנימין, ד"ר 1895 - 1961

יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1925. רופא בעזה ובמטולה ואחר-כך בנתניה. ממסד השירות הרפואי במושבה, רופא של קופ"ח עממית ואח"כ של קופ"ח לאומית עד פטירתו. חבר מועצת המושבה נתניה ואח"כ חבר מועצת העירייה.
מראשוני האצ"ל. היה עצור במחנה לטרון ובכלא עכו. מן המגורשים לקניה ולאריתריאה. הרחוב מצוי במקום בו היה ביתו.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)